Домашняя страницаОбщие сведенияУсловия использования
Dit beleid is beschikbaar in de volgende Landen:

KMZ MOTOR Telo Inc. («VCT») используется для использования kaartgegevens, satellietbeelden и beperkt gebruik

De toegang tot tot en het gebruik van deze веб-сайт, de kaartgegevens, satellietbeelden и вся другая информация о том, как найти то же самое, с помощью этого веб-сайта Wordt Verstrekt (замена "Softwaredienst") выполняется по мере необходимости. Algemene voorwaarden:

ALS U GEEN DIRECTE KLANT VAN VCT BENT, MAAR OP VERZOEK VAN UW Leverancier, ПОСТАВЩИК УСЛУГ КОМПАНИИ EEN ANDERE ENTITEIT DIE KLANT VAN VCT IS, TOEGANG HEBT GEKREGEN ПОЛНОСТЬЮ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ДАН КРЕЙГТ ИСПОЛЬЗУЕТ ВАШЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ONDER DEZE VOORWAARDEN. ЗИЕ ХЕТ ОНДЕРДИЛ "БЕПЕРКТ ГЕБРУК" ЙЕРНА.

AUTEURSRECHTEN

Все веб-сайты, тексты и ссылки на VCT и выбор и удаление daarvan zijn auteursrechtelijk beschermde werken van VCT. © 2000-2018 Веризон Connect Telo Inc. Alle rechten voorbehouden.

HANDELSMERKINFORMATIE

На этом веб-сайте геноэмде VCT-product- en servicename zijn Handelsmerken of сервисный центр VCT. Все другие продукты, представленные на веб-сайте diensten waarnaar op deze слова, которые можно найти на сайте службы поддержки.

GEBRUIK НА ВНУТРЕННЕМ ВЕБ-САЙТЕ

Вы можете получить информацию на этом веб-сайте, используя, wijzigen, kopiëren, afdrukken, weergeven, воспроизводящие, verspreiden of publiceren zonder uitdrukkelijke toestemming фургон ВКТ. VCT может помочь вам получить больше информации aanbrengen aan deze веб-сайт aan de Softwarediensten.

KAARTGEGEVENS

De volgende eindgebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van kaartgegevens умирают через VCT-сервис -product worden verstrekt:

Eindgebruikersvoorwaarden ЗДЕСЬ Kaartgegevens

De kaartgegevens("Kaartgegevens") worden alleen verstrekt voor uw zakelijk of persoonlijk intern gebruik en niet voor wederverkoop. Zij zijn auteursrechtelijk beschermd en onderworpen aan de volgende voorwaarden die door u, enerzijds, en VCT en haar licentiegevers (inclusief hun licentiegevers en leveranciers), anderzijds, zijn overeengekomen.

Vermeldingen inzake auteursrecht: https://legal.here.com/en-gb/terms/general-content-supplier-terms-and-notices

Общие сведения

Uitsluitend voorlijk gebruik. U gaat ermee akkoord deze Kaartgegevens в сочетании с продуктами VCT, которые могут быть использованы для Лицензия, которую вы можете получить в Интернете, не требуется, и нет для сервисного бюро, разделения времени и других видов обслуживания. Dienoreenkomstig, maar Met inachtneming van de in de volgende paragrafen beschreven beperkingen, mag u deze Kaartgegevens alleen kopiëren als dit nodig это voor uw toegestane gebruik om (i) deze te bekijken en (ii) op ​​te slaan, op Я уверен, что у вас есть даже авторские права, которые будут проверены Выберите способ, которым вы можете воспользоваться. Ты знаешь, что ты делаешь, когда делаешь это van deze Kaartgegevens anderszins te воспроизводит, te kopiëren, te wijzigen, te decompileren of te Demonteren, of er afgeleide werken van te maken, of er реверс-инжиниринг для того, чтобы пройти, и получить больше, чем у дистрибьюторов в welke vorm dan ook, voor welk doel dan ook, behalve voor zover Door dwingend recht toegestaan. Наборы дисков с лучшими дисками Bestaan ​​Mogen Alleen Worden Overgedragen of verkocht als полный комплект zoals geleverd Door VCT en niet als это подмножество данных.

Beperkingen. Tenzij u hiervoor een specifieke licentie hebt gekregen van VCT, Когда вы путешествуете по параграфам, вы можете получить эти карты Gebruiken (a) Met Producten, Systemen of Toepassingen die Zijn Geïnstalleerd Op anderszins zijn verbonden of in communication staan ​​Met voertuigen waarmee voertuignavigatie, plaatsbepaling, verzending, маршрут в реальном времени, Wagenparkbeheer of soortgelijke toepassingen mogelijk zijn; из (b) выполнено, из коммуницеренд встретил, плаатбепалингсаппарат мобильного драадлоса вербондена электронное компьютерное оборудование, с которым можно начать, но не все должно быть так, мобильные телефоны, карманные и портативные компьютеры, пейджеры и личные пейджеры цифровые помощники (КПК).

Вааршувинг. De Kaartgegevens kunnen onnauwkeurige of onvolledige информационная информация о том, как получить информацию о времени, пройденном omstandigheden, gebruikte bronnen en de aard van het verzamelen van uitgebreide географические районы, ваарбий лось ван дезе факторен, Лейден, все работает resultaten.

Гарантия: Вам будет предложено слово "как есть" в вашем распоряжении. akkoord deze op eigen risico te gebruiken. ДКТ и несколько лицензиатов (в Венгрии) licentiegevers enleveranciers) geven geen (продукт)гарантии toezeggingen van welke aard dan ook, явное или неявное, die voorttvloeien uit de мокрое anderszins, Met inbegrip van maar niet beperkt tot, inhoud, kwaliteit, nauwkeurigheid, volledigheid, effectiviteit, betrouwbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, орех, gebruik of te verkrijgen resultaten van deze Kaartgegevens, Ночь в вербанде встретила на сломанном пальце футврия Зейна ван де Картгегевенса сервера.

Uitsluiting van aansprakelijkheid: VCT EN HAAR LICENTIEGEVERS (MET INBEGRIP) VAN HUN LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS) ZIJN NIET AANSPRAKELIJK JEGENS U: MET ПОЛУЧЕНИЕ ВСЕГО ВОРДЕРИНГА, АНСПРААК ДЕЙСТВИЯ, ОНГЕАХТ ДЕ ААРД ВАН ДЕ ОРЗААК ВАН ДЕ ВОРДЕРИНГ, ДЕ ААНСПРААК ДЕ АКТИЕ, МЕТ БЕТРЕККИНГ ТОТ ВЕРЛИЕС, ЛЕЦЕЛЬ ИЗ ШАДЕ, ПРЯМОЕ ИЗ КОСВЕННОГО, DIE KAN VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK OF HET BEZIT ВАН ДЕ ИНФОРМАЦИЯ; ВООР ЭНИГ ВЕРЛИЕС ВАН ВИНСТ, ИНКОМСТЕН, КОНТРАКТЕН БЕСПАРИНГЕН, ЭНИГЕ АНДЕРЕ ПРЯМОЙ, НЕПРЯМОЙ, ИНЦИДЕНТЕЛЕ, БИДЗОНДЕРЕ ИЗ GEVOLGSCHADE DIE VOORTVLOEIT UW GEBRUIK VAN DEZE ИНФОРМАЦИЯ О ВЕРМОГЕНЕ DEZE TE GEBRUIKEN, ENIG GEBREK IN DE INFORMATIE, OF DE SCHENDING VAN DEZE VOORWAARDEN, OF HET NU GAAT OM EEN ACTIE OP GROND VAN EEN КОНТРАКТ EEN ONRECHTMATIGE DAAD OF OP BASIS VAN EEN GARANTIE, OOK INDIEN VCT OF HAAR ЛИЦЕНТИЧЕСКИЕ ЛИЦЕНЗИИ OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE ШАДЕ. Sommige Staten, Gebieden En Landen Staan bepaalde aansprakelijkheidsuitsluitingen beperkingen встретил betrekking tot schade niet toe, dus in dat opzicht kan het zijn dat het bovenstaande niet op u van toepassing is.

Exportcontrole. U gaat ermee akkoord dat u geen enkel deel van de aan u verstrekte Kaartgegevens of Enig Rechtstreeks Product Daarvan Zult Exporteren, поступайте с переоценкой, со всеми лицензиями и с пользой для здоровья zijn onder de van toepassing zijnde Exportwetgeving, -regels en -voorschriften.

Volledige overeunkomst. Deze voorwaarden vormen de gehele overeunkomst. tussen VCT (одна лицензия для лицензиатов, а также для начинающих лицензиатов и рычаги) и вы встретились с поездкой, чтобы получить onderwerp hiervan, и vervangen в Hun geheel alle schriftelijke of mondelinge overeunkomsten die eerder tussen ons bestonden met betrekking tot onderwerp.

Toepasselijk recht. Op bovenstaande voorwaarden is het recht van de staat Иллинойс фургон, проходящий мимо; echter, waar Europese ЗДЕСЬ Kaartgegevens worden gebruikt это то, что ван Нидерланд ходит пешком, zonder uitvoering te geven aan (i) de bepalingen van het contextenrecht, of (ii) het Verdrag van de Verenigde Naties betreffende de Internationale Koop van Roerende Zaken, который uitdrukkelijk уитгеслотен. U gaat ermee akkoord zich te onderwerpen aan de rechtsbevoegdheid из штата Иллинойс в Нидерландах, и вы узнаете, что такое пешеходный переход, для alle geschillen, vorderingen en gedingen voortvloeiend uit of in verband met de Kaartgegevens die u ingevolge deze Overeunkomst worden verstrekt.

Eindgebruikers overheid. Indien de Kaartgegevens worden verkregen Door of namens de overheid van de Verenigde Staten of enige andere entiteit die rechten Wil verkrijgen of toepassen die soortgelijk zijn aan de rechten waarop gewoonlijk дверца под навесом ван де Веренигде Статен, аанспраак слово гемаакт, гельден дезе Картгегевенс также является «коммерческим предприятием», определенным в 48 Федеральном кодексе. Правила («FAR») 2.101, содержащиеся в лицензии, соблюдены при превышении установленных требований. deze Eindgebruikersvoorwaarden voor HERE Kaartgegevens и wordt elk examplaar Ван де Гелеверде из Андерсинса Верстректе Картгегевенс с Волгенде «Kennisgeving van gebruik» отмечен в обширной области, и слова в нем переоценены. Met deze Kennisgeving behandeld:


Kennisgeving van gebruik

Opdrachtnemer (Fabrikant/Leverancier) Имя: ЗДЕСЬ

Opdrachtnemer (Fabrikant/leverancier) Адрес: 425 West Randolph Street , Чикаго, Illinois 60606

Deze Kaartgegevens zijn een ercieel goed zoals gedefinieerd в FAR 2.101 ru zijn onderworpen aan deze Eindgebruikersvoorwaarden waaronder deze Kaartgegevens zijn verstrekt.

© 2020 ЗДЕСЬ - Alle rechten voorbehouden.


Английский текст. Возможно, вы захотите прочитать эту версию умереть является вертальдом из английской версии шкива. В Гевале Ван strijdigheid tussen de Engelstalige versie van deze voorwaarden en een versie В другом месте преобладала версия Engelstalige. Версия De Engelstalige Информационное письмо о том, что вам нужно сделать VCT, чтобы вы написали письмо verzoek daartoe heeft ontvangen.

Индийские функционеры умирают с этим контрактом, де федеральный надзор за een Federale ambtenaar weigert de in deze overeenkomst voorziene Legenda te gebruiken, moet de functionaris, de Federale overheidsdienst of Federale ambtenaar ЗДЕСЬ здесь можно найти альтернативные решения op de Kaartgegevens te vorderen.

BEPERKT GEBRUIK

De volgende eindgebruikersvoorwaarden zijn van toepassing indien u op verzoek van из через это, чтобы получить рычаги поставщика услуг, чтобы получить полный результат Softwaredienst:

Achtergrond

VCT levert haar собствен- ное программное обеспечение для определения местоположения("Location Intelligence Softwaredienst") aan een entiteit die uw levelerancier of поставщик услуг кан зин ("VCT-klant"). In verband met het verlenen vanМестоположение Intelligence Softwaredienst в VCT-кланте и при проверке VCT-кланта, verleent VCT, связанный со всем программным обеспечением, может быть полезен при выбореПрограммное обеспечение для определения местоположения дверь VCT и слово VCT-клант верлеенд. О программном обеспечении вы можете узнать через весь этот веб-сайт. Дверь в доме Войти на сайт anderszins gebruik te maken van de Softwaredienst, erkent вы должны получить следующее уведомление: (a) от Softwaredienst и слово «КАК ЕСТЬ», наличие гарантии, явной или подразумеваемой, на случай, если это произойдет; (б) ты все RISico's van het gebruik van de Softwaredienst op zich neemt; ru (c) op uw gebruik het volgende van toepassing - это: (i) de volgende voorwaarden en bepalingen, (ii) все сообщения и инструкции по VCT-картам, спутниковое телевидение и доступ для использования, в (iii) предварительный просмотр и посещение офиса в офисе tussen VCT (из haar voorganger) в VCT-klant ("Klantovereunkomst").

Licentie

Met inachtneming van de voorwaarden van de Klantovereenkomst verleent VCT u hierbij een niet-overdraagbaar, niet-exclusief en beperkt recht op toegang tot При работе с программным обеспечением вы можете использовать циклический цикл Klantovereenkomst en uitsluitend in verband Met ul toezicht op de uitvoering Van de diensten die VCT - это очень важно. Лицензия на использование слова «Middellijk» beëindigd bij beëindiging van de Klantovereenkomst в тот момент, когда VCT-klant aan VCT laat weten dat u niet langer recht hebt op toegang tot en gebruik van de Softwaredienst.

Beperkingen

Укажите, что Softwaredienst bedrijfsgeheimen en vertrouwelijke information van ДКТ хаара рычагов беват. Het is u derhalve niet toegestaan ​​(i) de Softwaredienst te wijzigen, er afgeleide werken van te maken, te kopiëren, publiekelijk te tonen, publiekelijk uit te voeren, дверь te verkopen, over te Dragen, te distribueren, в сублицензии te geven te воспроизводителей, (ii) de Программное обеспечение можно использовать с другим программным обеспечением, которое можно использовать одновременно. Встречается с Vergelijkbaar Встречается с Softwaredienst из одновременного VCT toegang te geven tot de Softwaredienst, (iii) de Softwaredienst te decompileren, вы продемонстрируете реверс-инжиниринг op toe te passen, (iv) een op de Softwaredienst aangebrachte eigendomsrechtaanduiding te verwijderen te bedekken, из (v) он хочет помочь вам в вашей деятельности. Вы знаете, что я в Softwaredienst не работаю и не работаю над решением Tot of gebruik te maken van systemen of inhoud waartoe u niet bevoegd bent (waaronder systemen of inhoud die niet Door VCT of VCT-klant aan u zijn verstrekt), о том, как получить доступ к программному обеспечению, которое вы можете сделать.

Подсказка по поводу aansprakelijkheid

VCT имеет право на гарантийное обслуживание и все необходимые услуги de Softwaredienst от пользователя ervan. Соблюдение гарантийных обязательств поездка к программному обеспечению (индийский фургон) zijn Door VCT uitsluitend аан ДКТ-клан верстрект. Вы можете получить дополнительную гарантию. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, WORDEN DE SOFTWAREDIENST, DE KAARTGEGEVENS, DE WEGCONDITIES EN ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ DIE HIERUIT WORDT VERSTREKT OP BASIS VAN «AS IS» RU "MET ALLE GEBREKEN" ААН У ВЕРСТРЕКТ. VCT EN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, EN ЛИЦЕНЗИИ ВЕНГИИ, ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ И ВЕРНОСТЬ ДАННЫХ, ГАРАНТИИ GEVEN GEEN ВЫПОЛНЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ WORDT VERSTREKT EN WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE VERKLARINGEN EN GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, AF MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, КАРТОЧКИ, УСЛОВИЯ ВСЕЙ ИНФОРМАЦИИ WORDT VERSTREKT, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ALLE IMPLICIETE ГАРАНТИИ VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN NIET-INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN EN ALLE IMPLICIETE SCHADELOOSSTELLINGEN.

Geen aansprakelijkheid

VCT и желанные услуги, а также лицензиаты, поставщики услуг и данные, которые можно использовать, чтобы получить больше информации о поездке весь (ваш опыт) Softwaredienst. Индийская культура очень популярна Дэн оук онтстаат встретился с тем, кто занимается программным обеспечением, это VCT alleen aansprakelijk (voor zover dat al het geval is) jegens VCT-klant. Вы можете получить удовольствие от работы Если вы хотите узнать больше о VCT, а также о том, как получить желаемое, ondernemingen, из een van hun licentiegevers, поставщиков услуг по передаче данных, en doet hierbij afstand van alle vorderingen van welke aard dan ook die u hebt Получите VCT в ближайшем будущем, а также у лиц, имеющих лицензию поставщики услуг данных когда вы не знакомы с программным обеспечением, вам нужно получить доступ к VCT на aan haar gelieerde ondernemingen, и у нас есть лицензии поставщиков услуг dataleveranciers hiervoor schadeloos te stellen. НУЖНО ВСЕ РИСИКО ОП ЗИЧ DIE VOORTVLOEIEN UIT UW GEBRUIK VAN DE SOFTWAREDIENST. VCT EN AAN HAAR GELIEERDE ОНДЕРНЕМИНГЕН, ВЕНГИЯ ZIJN VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ПРЯМОЙ, КОСВЕННЫЙ, БИДЗОНДЕРЕ ИЗ ИНЦИДЕНТЕЛЕ ШАДЕ, ГЕВОЛГШАДЕ, ЭКСПЛЕР, ПУНИТИЕВА ЭНИГЕ ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF IN VERBAND STAAT MET HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE SOFTWAREDIENST, KAARTGEGEVENS, WEGCONDITIES, OF INFORMATIE DIE HIERUIT WORDT VERSTREKT, MET INBEGRIP VAN VERLIES VAN GEBRUIK, VERLOREN GEGANE GEGEVENS OF SOFTWARE, GEDERFDE BEDRIJFSWINSTEN, BEDRIJFSONDERBREKING, LETSELSCHADE ЭНИГ АНДЕР ГЕЛЬДЕЛЕЙК ВЕРЛИЕС, OOK ALS VCT OF AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, ВЕНГЕНСКИХ ЛИЦЕНТИЕВЕРОВ, ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ ДАННЫХ VERTEGENWOORDIGERS OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID OF HET BESTAAN DAARVAN.

INDIEN OM WELKE REDEN DAN OOK DE VOORGAANDE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID NIET-AFDWINGBAAR OF NIET VAN TOEPASSING WORDEN GEACHT, BEDRAAGT DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN VCT EN AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, EN HUN ЛЕЙДИНГЕВЕНДЕН, БЕСТЮРДЕРС, ВЕРКНЕМЕРС, ВЕРТЕГЕНВУДИГЕРС, ЛИЦЕНТИЕГЕВЕРС, LEVERANCIERS, EN EVENTUELE ПОСТАВЩИКИ УСЛУГ ДАННЫХ, VOOR SCHADE ДОЛЛАР ААН У НИЕТ МЕЕР ДАН ВИДЖФТИГ (50,00 долларов США). Bepaalde Landen of Staten Staan Гарантии обслуживания фургона aansprakelijkheid niet toe, zodat de bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheid en beperkingen/uitsluitingen mogelijk niet in hun geheel op u ван toepassing zijn.

Вриджваринг

Вы можете получить доступ к VCT и получить желаемый результат, который вы можете использовать schadeloos te stellen van en tegen alle vorderingen en rechtszaken, en schade, aansprakelijkheden, vonnissen en kosten die voortvloeien uit dergelijke vorderingen en rechtszaken op base van uul gebruik of misbruik van de Softwaredienst of uw inbreuk open enige bepaling van deze voorwaarden.

Intellectuele eigendom

De eigendom van de Softwaredienst berust te allen tijde bij VCT of haar лицензиеверс. Вы можете получить неявные лицензии на эту информацию.

Информация; toezicht

Вся информация о том, как вы можете войти в Verzendt Met behulp van de Программное обеспечение для дверей VCT Worden verzameld tijdens ul gebruik van de Программное обеспечение не должно быть использовано при выборе программного обеспечения информация и информация о собственном использовании VCT. Что нужно знать Закройте дверцу пассажирского билета, чтобы получить VCT и забрать его домой. получить дополнительную информацию и получить доступ к информации, которую можно найти в стране вы можете использовать открытую панель и сделать это.

Экспортный контроль

Вы должны получить доступ к информации о программном обеспечении продукта enig rechtstreeks daarvan zult (her)exporteren, behalve в с переоценкой, со всеми лицензиями и с пользой для здоровья когда речь идет об обходе экспорта, -regels en -voorschriften.

Арбитраж; rechtskeuze

Deze voorwaarden en de nakoming hiervan Door partijen wordt uitgelegd overeenkomstig Nederlands recht, zonder inachtneming van de bepalingen inzake конфликтенрехт. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake Internationale Куповереенкомстен ван роэренде закен не является ван перевалом оп дезе оверенкомст. Когда процессуальное действие может быть начато, Моет одну вечеринку по другим партиям, чтобы похудеть, стеллен ван хет geschil of de onenigheid en een of meer van haar leidinggevenden ter beschikking stellen om te goeder troul te proberen het geschil of de onenigheid op te lossen. Вы и участники VCT в эксклюзивном страховом банке Амстердам, Нидерланды. Другая партия всегда должна быть в этой другой процедуре, чтобы быть в безопасности ingevolge deze Overeenkomst te beslechten of hierover te procederen, hetzij in арбитраж, помощь для поиска, uitsluitend op individuele base zal worden gevoerd, en dat geen van beide partijen zalproberen een geschil te laten behandelen als een коллективный иск, een groepsvorordering, een процедура приема дверь и адвокат под личным титулом, в процедуре, ваарин и ван Бейде Участник, представляющий интересы воеранцев, является оп-те-треден. Стороны должны знать, что процедура арбитража может быть нарушена. одинаково, geconsolideerd gecombineerd и другие арбитражные процедуры zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van alle party bij die andere арбитраж процедуры.

Kennisgeving

Враген, клахтен претензий, встреченных в связи с тем, что программное обеспечение было записано судебный иск по ДКТ по ​​адресу One Verizon Way, Баскин-Ридж, Нью-Джерси 07920, США, Внимание: Юридический отдел KMZ MOTOR. Моя копия вашего предложения по VCT gezonden schriftelijke mededeling wordt ook naar de главного юрисконсульта Verizon Жест подключения по указанному адресу: KMZ MOTOR, 2002 Summit Boulevard, Suite 1800, Atlanta, Georgia 30319.